USDQ là một loại tài sản ổn định phi tập trung ERC-20

USDQ – Platinum QDAO StableCoins USDQ là một trong những loại tài sản ổn định phi tập trung, là một token tiền mã hóa được được phát hành trên nền tảng Ethereum ERC-20. Song song với bản phát hành USDQ còn có các bản phát hành các bản phát hành CNYQ, KRWQ, JPYQ cũng đã được triển khai. Cụ thể như sau:   USDQ Ngay bây giờ đã phát hành 5.531.632.5042 USDQ được thế chấp bằng 1.410.582 BTC (tài sản thế chấp 200%) KRWQ Ngay bây giờ đã phát hành 1.169.653.205,00 KRWQ…

Read More