Đánh giá tổng quan về sàn giao dịch EtherDelta

Tìm hiểu về Etherdelta

Etherdelta được xây dựng trên nền tảng của Ethereum và là sàn giao dịch tiền tệ số phi tập trung. Tất cả những đồng coin giao dịch trên sàn này đều hoàn toàn mới phát hành bởi ICO. Các khoản tiền được của người dùng đều được lưu trữ bởi Hợp đồng Thông minh. Trang chủ : www.etherdelta.com Etherdelta là gì? Là một sàn giao dịch tiền tệ số phi tập trung, dựa trên nền tảng của Ethereum. Sàn Etherdelta này chỉ hỗ trợ những đồng coin vừa mới ICO và Ethereum. Tài…

Read More