Hướng dẫn Verify tài khoản Paypal

Hướng dẫn chi tiết Verify tài khoản Paypal nhanh nhóng và chính xác nhất. Chào các bạn, sau khi đăng ký thành công tài khoản Paypal, mặc định hệ thống chỉ cho phép người dùng tiến hành các giao dịch mua sắm thông thường. Và như mình đã nói ở bài trước, ngoài việc sử dụng Paypal để mua hàng, thì nhu cầu chính của chúng ta có lẽ là sử dụng Paypal để nhận tiền và rút tiền về Việt Nam.  Việc rút tiền từ tài khoản paypal về…

Read More