NANO (RaiBlocks) XRB Coin Là Gì? Tìm hiểu đồng tiền điện tử NANO

NANO Coin là gì ? Nano coin (Ký hiệu NANO) là một đồng tiền điện tử, khá giống với Bitcoin, trước đây có tên là RaiBlocks (XRB) Việc thay đổi từ RaiBlocks sang NaNo diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Không có gì khác đã thay đổi về các nguyên tắc cơ bản của đồng tiền, và nó vẫn sử dụng cùng mã vạch (XRB). Nano coin đang cố gắng để đạt được những gì mà bitcoin đã đạt được, mục tiêu của Nano là trở thành một đồng tiền điện tử…

Read More