Mã swift code của các ngân hàng Việt Nam

Mã swift code của các ngân hàng Việt Nam chính là mã quy định dành cho từng ngân hàng để từ đó có thể giao dịch với thị trường liên ngân hàng quốc tế. Đối với các giao dịch trong nước bạn rất ít khi phải dùng đến mã này, nhưng nếu bạn giao dịch liên quốc gia, bạn sẽ phải biết chính xác mã Swift Code của ngân hàng mà bạn đang sử dụng, điều này giúp việc chuyển tiền chính xác và nhanh chóng hơn. Hay khi bạn thực hiện rút tiền từ…

Read More