Forty Seven Bank – Win 2x FSBT tokens

Dear contributors and followers, we have exciting news for you! To celebrate 2 000 000 tokens sold, we are launching another contest! This new contest will last for one week starting from today 15:00, London time (GMT+0) till the next Monday, 15:00, London time. All contributions made within this time frame are counted as participating in the contest. Next Tuesday we will randomly choose 10 lucky transactions among the participants’ entries. People who made these transactions will receive additional 100% FSBT token renumeration for them, making it a 2x bonus!…

Read More

Forty Seven Bank (FSBT) – ICO Sản phẩm và dịch vụ kết nối tài chính toàn cầu

Dự án Forty Seven Bank được thành lập và cho ra mắt trong năm 2017 bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị , tài chính, công nghệ thông tin, kinh tế và các chuyên gia trong ngành công nghiệp trò chơi.  Forty Seven Bank là một tổ chức tài chính phi ngân hàng hoàn toàn không có đột biến sáng tạo, tuân thủ tất cả các chỉ thị của EU, Basel III, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Yêu cầu về Ngân hàng Anh (PUU) và Ngân hàng…

Read More