Hướng dẫn mở tranh chấp Paypal (Dispute Paypal)

Trong những thời gian này nhiều người đã từng là nạn nhân của các trang lừa đảo. Để ngăn chặn những kẻ lừa đảo đã lấy tiền của chúng ta thông qua Paypal, điều chúng ta có thể làm chỉ có thể cố gắng để mở các tranh chấp để lấy lại. Tranh chấp Paypal là gì ? Đó là một quyền, nếu người mua có một vấn đề với một giao dịch, họ có thể liên lạc với người bán bằng cách mở một tranh chấp tại Trung tâm…

Read More