Ethereum Classic (ETC) là gì ? Tìm hiểu đồng tiền điện tử (ETC)

Ethereum Classic (ETC) là gì ? Ethereum Classic là một nền tảng máy tính mã nguồn mở, ngang hàng, dựa trên công nghệ blockchain và mã Ethereum ban đầu. Cũng giống như Ethereum, nó cung cấp giá trị token, hay “altcoin”, được gọi là “ether cổ điển” được sử dụng để trả cho người dùng về các sản phẩm và dịch vụ, và như là một khoản phí giao dịch khi sử dụng ứng dụng phân tán và hợp đồng thông minh. ethereum classic là gì ? Ethereum Classic ban đầu…

Read More

ICO DataBroker DAO – Thị trường cho Dữ liệu cảm biến IoT

DataBroker DAO là một tổ chức tự trị phân cấp nhằm mục đích kiếm tiền từ dữ liệu cảm biến IoT. Tìm hiểu cách nền tảng hoạt động ngày hôm nay trong bài đánh giá của chúng tôi. DataBroker DAO là gì? DataBroker DAO ,  là một nền tảng dựa trên nền tảng blockchain muốn cho phép kiếm tiền từ dữ liệu cảm biến IoT,  Hiện tại, các công ty sử dụng dữ liệu cảm biến để giám sát và tối ưu hóa hoạt động. Kết quả là một mục…

Read More

What is Ethereum Classic

This guide was created with the purpose of answering any question user may have regarding Ethereum Classic (ETC) . In order to understand why and how ETC has come into existence, it’s important to understand the events that lead to its creation: The DAO hack and the hard-fork. If you haven’t followed these events, click here to read a brief summary. Part 1 – What is Ethereum Classic Ethereum Classic is not a new cryptocurrency, but instead a split from an existing cryptocurrency, Ethereum. Both blockchains are identical in every…

Read More